8.8

8.8

แจกหมวก PPPoker รุ่น Limited

เพียงสะสมครบ 888 แฮนด์ ของรางวัลมีจำนวนจำกัด!

กติกาง่ายๆ

เพียงเล่นแอพ PP โหมด Cash Game ครบ 888 แฮนด์ แจ้ง Invader Support เพื่อขอรับหมวก PP สุด Limited ได้ทันที ของรางวัลมีจำนวนจำกัดสุดๆ!

*หากสะสมแฮนด์ครบ แต่ของรางวัลหมดก่อน คุณลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณอย่างอื่นแทน

ขั้นตอนการรับรางวัล

แจ้งหลักฐานจำนวนแฮนด์ เพื่อขอรับ VIP ได้ที่ Invader Support

ระยะเวลากิจกรรม

วันนี้ – 9 ส.ค. 66

 
*หากผู้เล่นมีการกระทำทุจริตใดๆ ทางทีมงานจะทำการยึดชิพในไอดีนั้นทั้งหมด

**หากเกิดข้อพิพาทใดๆ การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด